Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 imienia Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie

Szkolam

Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum
w Szynwałdzie imienia Armii Krajowej
(powiększ fot.1)

Tablakm

Tablica pamiątkowa z okazji nadania szkole
imienia Armii Krajowej (powiększ fot.2)

Sztandm 

Sztandar Szkoły (fot.3)

W 1974 roku we wrześniu utworzono komitet budowy szkoły, w skład którego weszły 22 osoby a przewodniczył mu Władysław Śrutek. Plany budowy nowej szkoły napotkały wiele problemów między innymi konserwator zabytków nie zgodził się na rozebranie starego XVIII wiecznego dworku, usunięcie 200 letnich drzew na którym miała stanąć szkoła ale później mieszkańcy i tak sami rozebrali dworek. Od 1977 roku była prowadzona nauka również w budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej przy granicy z Zalasową. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto dopiero w 1979 roku ale nadal były problemy z kontynuacją budowy. W 1980 roku Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu i Komitet Szkoły Zbiorczej interweniował nawet u samego premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza prosząc o przyspieszenie budowy. Po rozebraniu starego dworku pod budowę nowej szkoły od 1982 roku nauka odbywała się również na jednym piętrze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Kamień węgielny wmurowano i odsłonięto tablicę pamiątkową 30 maja 1982 roku w Dniu Święta Ludowego. Wybudowanie tej szkoły było zasługą pułkownika Franciszka Armatysa który pochodził z Szynwałdu był on dyrektorem departamentu skarg, wniosków i odwołań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Był równocześnie bliskim znajomym premiera Piotra Jaroszewicza co zapewne pomogło w załatwianiu różnych spraw związanych z budową szkoły. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr. 1 w Szynwałdzie nastąpiło 31 sierpnia 1986 roku (fot.1). Jest to duży budynek z salą sportową i wieloma salami lekcyjnymi. Na otwarcie przybyli przedstawiciele oświaty, szkoły, władze partyjne i polityczne. Do Szkoły Podstawowej nr. 1 w roku szkolnym 1991/1992 uczęszczało 464 uczniów w 16 oddziałach. Po odejściu dyrektora szkoły Stanisława Lisa w maju 1993 roku dyrektorką została pani Wanda Harasiuk. Szkoła 21 września 1997 roku otrzymała imię Armii Krajowej. Uroczystości uświetniła msza święta której przewodniczył ksiądz biskup Józef Gucwa, w słowie bożym podkreślił zasługi Armii Krajowej w walce o wolność i jej historię. W uroczystości wzięli udział kombatanci AK, byli więźniowie, wójt gminy Skrzyszów Józef Gądek, dyrekcja szkoły, nauczyciele, młodzież i przybyli goście. Została też wmurowana i poświęcona tablica pamiątkowa w budynku szkoły z napisem "W 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA AK SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.1 W SZYNWAŁDZIE NADANO IMIĘ ARMII KRAJOWEJ ŚŻAK TARNÓW 1997" (fot.2), został również przekazany sztandar dyrekcji szkoły i samorządowi uczniowskiemu (fot.3). W roku szkolnym 1997/1998 do szkoły uczęszczało 461 uczniów, pod koniec tego roku nową dyrektor szkoły zostaje pani Stanisława Siemek. Od 1999 roku po reformie szkolnej mieści się tam również Gimnazjum od tej pory jest to: "Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej", w pierwszych dwóch oddziałach gimnazjalnych uczyło się 49 uczniów. Od 2002 roku wicedyrektorem jest Beata Mazur, w roku szkolnym 2005/2006 było 225 uczniów szkoły podstawowej w 11 oddziałach i 132 gimnazjalistów 6 klasach. Obecnie w szkole znajduje się 19 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie informatyczne, pracownie nauczania zintegrowanego, pracownia fizyczno – chemiczna, pracownia przyrodnicza i biologiczna, plastyczno - techniczna, multimedialna pracownia języków obcych. Znajdują się również sale zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i kompensacyjnych, logopedyczna, nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjnej, 2 sale wychowania przedszkolnego, świetlica, biblioteka z czytelnią multimedialną, sala gimnastyczna, siłownia oraz stołówka z kuchnią.

Święto szkoły i rocznica nadania Zespołowi Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie imienia Armii Krajowej. W 2011 roku 11 maja odbyło się święto szkoły, zorganizowała je pani mgr. Stanisława Siemek - dyrektor "Zespołu Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum jak również Pułkownik Zdzisław Baszak - Prezes Zarządu okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK. Honorowy patronat objął Starosta Tarnowski Mieczysław Kras. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym, następnie odbył się apel poległych przed pomnikiem ofiar obu wojen światowych. W szkole oddano hołd poległym żołnierzom AK przy tablicy pamiątkowej, odbył się również spektakl patriotyczny szkolnej grupy teatralnej. Nastąpiła inauguracja działalności Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Szynwałdzie. Rozstrzygnięto Gminny Konkursu wierszy i prozy "Armia Krajowa - bohaterowie i ich czyny". W południe odbyło się spotkanie pokoleń, koncert pieśni patriotycznych i otwarcie wystawy pod tytułem "Operacja Wildhorn III Most III 25/26 lipiec 1944 rok".

Został również odczytany meldunek:

"Dzisiaj, 11 maja 2011 roku, w uroczysty dzień Święta Patrona Szkoły, w czas inauguracji działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie składają meldunek o działaniach świadczących o naszej pamięci dla Was – żołnierze, bohaterowie walecznej Armii. Meldunek ten składamy na ręce najbardziej godnego człowieka, najbardziej zasłużonego i oddanego krzewieniu pamięci o AK: pana pułkownika Zdzisława Baszaka, prezesa Zarządu Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK".

Panie Pułkowniku!

Przyłancza się cała Szkolna społeczność: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice w czasie codziennej, wytężonej pracy i spełnienia swych obowiązków.

IX FESTYN RODZINNY, w niedzielę 22 maja 2011 roku odbył się . Zorganizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Do zorganizowania festynu przyczynili się, pani dyrektor, nauczyciele, rodzice i dzieci wykonując prace artystyczne które były później sprzedawane i wystawione na aukcji. Uroczystości uświetniły występy zespołów szkolnych, było również wiele atrakcji dla najmłodszych. W losowaniu nagród można było wygrać wiele atrakcyjnych przedmiotów a nagrodą główną była mała żywa kózka.

Festy2

Nagroda główna kózka-więcej zdjęć w galerii ››

Festy1

Zwyciężczyni roweru - więcej zdjęć w galerii ››

Festy5

Zespół szkolny - więcej zdjęć w galerii ››

Festy4

Zespół szkolny - więcej zdjęć w galerii ››

(Materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie" i innych źródeł)

   
© ALLROUNDER