Szkoła Podstawowa numer 2 na Świniogórze

Szkoswm 

Szkoła Podstawowa numer 2 na Świniogórze
(powiększ fot.1)

O pierwszą szkołę na Świniogórze ksiądz proboszcz Aleksander Siemieński starał się aż 10 lat. Dopiero 14 listopada 1916 roku zostaje utworzona pierwsza klasa. Pierwszą nauczycielką zostaje siostra Helena Stabrawianka. Z nowo powstałej szkoły uczęszczały także dzieci z pogranicza Zalasowej, Źwiernika i Łęk Górnych. Ponieważ dzieci przybywało, w grudniu 1922 roku utworzono również dzięki staraniom księdza Siemieńskiego drugą klasę dla dzieci starszych i przydzielono drugą nauczycielkę siostrę Bronisławę Naglik. Szkoła administracyjnie podlegała Władysławowi Lewickiemu kierownikowi szkoły głównej w Szynwałdzie. W roku szkolnym 1926/27 Rada Szkolna Powiatowa usamodzielniła tę szkołę oddzielając ją od szkoły w Szynwałdzie, powstała więc szkoła na Świniogórze nr. 2. W roku szkolnym 1932/33 odeszła jedna nauczycielka siostra służebniczka z powodu mniejszej liczby dzieci około 112. Siostry uczyły w szkole do 1940 roku, w roku szkolnym 1940/41 zostały zwolnione przez władze okupacyjne, posadę nauczycielki objęła pani Świnionożanka pochodząca z Zalasowej. Z dniem 1 października 1941 roku z powodu większej ilości dzieci około 138 szkoła zostaje powiększona o jedną klasę a kierownikiem zostaje Stanisław Borkowski.

W 1945 roku po wyzwoleniu powraca do szkoły siostra Kraskówna która zostaje kierowniczką. W roku szkolnym 1945/46 wzrosła liczba dzieci do 166, i wtedy szkoła stała się siedmioklasowa. W 1951 roku 6 listopada siostry służebniczki przestały uczyć w szkole na Świniogórze. Cały budynek obejście przejmuje Gminna Rada Narodowa w Ryglicach do użytku szkolnego na jeden rok. Wiosną 1955 roku specjalna komisja orzekła, że budynek szkolny grozi zawaleniem, a sale nie nadają się do prowadzenia zajęć, szkoła wtedy dysponowała tylko jedną salą lekcyjną a z czterech nauczycieli zostaje tylko dwóch. W tej sytuacji konieczne było wybudowanie nowej szkoły, pierwsze prace rozpoczęły się w 1960 roku. Jej oddanie do użytku nastąpiło w roku szkolnym 1963/64. Nowa szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz na piętrze mieszkania dla nauczycieli (fot.1). Wybudowanie nowej szkoły było dużą zasługą pana dyrektora Gębicy, brakowało w niej elektryczności i pomocy dydaktycznych. 1 września 1971 roku nowym dyrektorem szkoły został Antoni Jacher, grono nauczycielskie oprócz dyrektora stanowili: Jadwiga Pasierbek, Barbara Tyrka i Tadeusz Jachimek. Warunki pracy nauczycieli były trudne, nie było prądu, utwardzonej drogi, klasy były łączone. Mimo tego, młode grono pedagogiczne chętne było do ciężkiej pracy. W roku szkolnym 1972/73 do szkoły uczęszczało 81 uczniów powstało ognisko przedszkolne dla przyszłych pierwszoklasistów. 10 marca 1974 roku zelektryfikowano szkołę i cały przysiółek. Jesienią 1974 roku została utwardzona droga na odcinku Dolcza - szkoła na Świniogórze, dzięki czemu można było dojechać bez przeszkód do szkoły. Na wiosnę 1977 roku w czynie społecznym wybudowano boisko do piłki siatkowej, które w zimie służyło jako lodowisko. Nauczycielami w roku szkolnym 1981/82 byli: dyrektor Antoni Jacher, Leokadia Proszowska, Stanisława Siemek, Zbigniew Czekaj, Ryszard Ostrowski i Małgorzata Węgrzyn. W 1982 roku zainstalowano radiotelefon za pomocą którego łączono się z pocztą która dalej prowadziła rozmowę, w 1992 roku zainstalowano telefon. W 1986 roku 5 października w szkole odbyły się wojewódzkie zawody strażackie. Na rozpoczęciu roku szkolnego 1989/1990 brał udział naczelnik Gminy Skrzyszów Stanisław Stańczyk.

Do osiągnięć szkoły można zaliczyć między innymi następujące sukcesy.

- Anna Nalepka ukończyła szkołę z wyróżnieniem i odznaką Srebrna Tarcza w roku szkolnym 1986/87

- Barbara Flis zdobyła I miejsce w rejonowym konkursie języka polskiego w roku szkolnym 1988/89

- Renata Plebanek zajęła I miejsce w rejonowym konkursie z języka polskiego w roku szkolnym 1989/90 zwalnia on z egzaminu wstępnego do szkoły średniej

- W 1997 roku Dominika Zegar, Maria Bernaś, Marta Flis w konkursie ortograficznym w gminie Ryglice zajęły drużynowo I miejsce a indywidualnie II, III i VI

W szkole organizuje się dużo uroczystości okolicznościowych i szkolnych są to między innymi: Święto Szkoły, Dzień Niepodległości, pontyfikat papieża Jana Pawła II, choinka noworoczna, Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu. W wakacje od 1989 roku przez następne kilka lat na dwu tygodniowe obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, przyjeżdżała kilkudziesięcioosobowa grupa z Krakowa z księżmi, klerykami i siostrą zakonną. Pod koniec obozu odbyła się impreza integracyjna, takie obozy odbywały się również w następnych latach. Gdy w 1990 roku w szkołach można było nauczać religii to zajęcia te prowadził ksiądz Jan Kwarciński i pani Zofia Kusek. W 1997 roku powstała pracownia komputerowa i przedszkole dla zerówki. W latach 1998/99 dyrektora szkoły Antoniego Jachera zastąpiła pani Barbara Jacher żona dyrektora który uległ wypadkowi. Po wejściu w życie reformy oświatowej w 1999 roku jest to teraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Szynwałdzie sześcioklasowa. Ostatni rocznik ośmioklasistów zakończył naukę w czerwcu 2000 roku, klasy gimnazjalne są dowożone do gimnazjum w Skrzyszowie. W roku szkolnym 2000/2001 uczyło się 33 uczniów a w 2004 roku dyrektor szkoły pan Jacher został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2006 roku w Dniu Ziemi został posadzony Papieski Dąb na pamiątkę pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego. W imieniu młodzieży, nauczycieli, rodziców, posadził go dyrektor szkoły pan Antoni Jacher. Odmówiono modlitwę o kanonizację wtedy jeszcze sługi Bożego Jana Pawła II i odśpiewano ulubioną pieśń papieża "Barka". Pan dyrektor również posadził dąb na pamiątkę trzydziestopięcio letniej pracy w tej szkole. Pod dębem zakopano butelkę z nazwiskami uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców. W tym czasie grono pedagogiczne stanowili: Antoni Jacher dyrektor, Barbara Jacher, Katarzyna Gawron, Anna Zarychta, Justyna Szatko, Paulina Biały i ksiądz Janusz Ul. W tym roku na emeryturę odszedł dyrektor szkoły pan Jacher, pani Barbara Jacher i Katarzyna Gawron. Na zakończeniu roku szkolnego zostali oni pożegnani 23 czerwca przez, zastępcę dyrektora Annę Zarychta, księdza Józefa Bubulę, rodziców i dzieci. Po odejściu dyrektora placówki jego następcą została pani Anna Zarychta.

(Materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie" i innych materiałów)

   
© ALLROUNDER