Siostra USARZ KATARZYNA BOLESŁAWA, urodzona 05.06.1902 roku wstąpiła do zgromadzenia 05.06.1923 r. Pierwsze śluby złożyła ok 08.12.1928 r., śluby wieczyste złożyła 26.04.1932 r. Siostra Katarzyna Bolesława Usarz po ukończeniu szkoły ludowej pomagała rodzicom w gospodarstwie i przeszła roczny kurs w szkole rolniczej prowadzonej przez siostry służebniczki. W drugim roku nowicjatu w Wymysłowie (1924-1925) pomagała w pracy w kuchni i przy gospodarstwie. Po pierwszych ślubach w roku 1925 uczyła się w Starej Wsi trykotarstwa maszynowego i przez trzy miesiące pracowała w Częstochowie w zakładzie sierót w pracowni trykotarskiej. Na kolejnych placówkach pracowała już w kuchni, a gdzie było gospodarstwo, to i w nim. A więc w Kutkorzu (1926-1928), w Radymnie przez 4 miesiące w roku 1928, w Ujkowicach (1928-1933), w Miechowie przez 3 tygodnie i w Tyliczu przez 3 miesiące w roku 1928, w Kalwarii Zebrzydowskiej (1933-1936), w Leżajsku (1936-1938), w Libiążu Wielkim (1938-1943). W czasie wojny w Jaworznie (1943-1945) pielęgnowała chorych w szpitalu. Po wojnie znowu wróciła do kuchni w Libiążu Wielkim (1945-1946), w Kalwarii Zebrzydowskiej (1946- 1957), w Łącku (1957-1958), w Otfinowie (1958-1965), w Gumniskach (1965-1966), w Kamienicy (1967-1969), w Ciężkowicach (1969-1973), w Szczucinie (1973-1977). W roku 1977 przeniesiona została do Domu Sióstr Emerytek w Szynwałdzie i tutaj była do śmierci. Siostra Bolesława była cicha, spokojna, sumienna i pracowita. Lubiła przebywać we wspólnocie siostrzanej i przez siostry także była lubiana. Śluby zachowywała wiernie. Miłości siostrzanej nie naruszała i chętnie siostrom służyła. Gdy miała wolną chwilę, modliła się; także pracę umiała łączyć z modlitwą. Prawie przez całe życie zakonne zatrudniona była w kuchni, ale nie narzekała. Jeszcze w Domu Sióstr Emerytek pomagała w pracach domowych. Do śmierci przygotowywała się świadomie i więcej czasu mogła wtedy poświęcić na modlitwę. Zmarła na wylew krwi do mózgu. Boże, ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryji zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych Kapłanów, udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W zgromadzeniu służyła 64 lata, siostra zmarła 01.03.1987 roku w Szynwałdzie mając 85 lat.

Siostra KOŁODZIEJ AGNIESZKA SERAFINA, urodzona 13.09.1904 roku wstąpiła do zgromadzenia 19.02.1924 r. Pierwsze śluby złożyła 05.10.1926 r., śluby wieczyste złożyła 13.04.1034 r. Siostra Serafina od lat dziecięcych myślała o życiu zakonnym, ale osierocona przez ojca wstąpiła mając 20 lat, po ukończeniu szkoły ludowej i szkoły gospodarczej w Szynwałdzie. W II roku nowicjatu prowadziła ochronkę w Starym Samborze, a po złożeniu profesji pracowała na następujących placówkach: w Borysławiu (1926-1927) prowadziła ochronkę, podobnie w Krakowie (1927-1929), w Trzebini (1929-1931), w Zagórzu i w Tyśmienicy (1931) przez kilka miesięcy, w Starej Wsi kończyła siódmą klasę i zdała egzamin nadzwyczajny z tego zakresu w Tarnobrzegu (1932- 1933) i znowu w Krakowie, ul. Piaski (1933-1934) prowadziła ochronkę, w Borysławiu (1934-1938) była wychowawczynią w sierocińcu, podobnie w Kielcach (1938-1946), w Sarnowie (1946-1938) i w Brzesku (1948-1957), w Krakowie, ul. Kmaus (1957-1959) pracowała w zakładzie wychowawczym dla głęboko upośledzonych, w Zabierzowie (1959-1966) była kierowniczką przedszkola i przełożoną, w Świątnikach (1966-1984) do roku 1975 przełożoną. Potem przy zajęciach domowych i przy gospodarstwie. Siostra Serafina prosta i pobożna, zdolna i pracowita, dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. Miała zmysł wychowawczy i organizacyjny, kochała dzieci i troszczyła się o dobre ich wychowanie. Upośledzonym okazywała wiele serca. W Poznaniu przeszła kursy wychowawcze i uzyskała dyplom uprawniający do prowadzenia zakładów zamkniętych. Z usposobienia wesoła, ale wybuchowa. Pracowała nad sobą i we wspólnocie siostrzanej była akceptowana. Jako przełożona starała się o dobro zakładu i dobro sióstr. Podejmowała wszystkie prace, nawet najcięższe. Zmarła na zawał serca w szpitalu w Myślenicach, żałowana przez siostry i najbliższe otoczenie. Pozostawiła po sobie wzór dobrej służebniczki. W zgromadzeniu służyła 60 lat, siostra zmarła 24.04.1984 roku w Myślenicach mając 80 lat.

Siostra LASKA STEFANIA KAZIMIERA, urodzona 16.12.1910 roku wstąpiła do zgromadzenia 21.11.1928 r. Pierwsze śluby złożyła 03.05.1931 r., śluby wieczyste złożyła 27.04.1936 r. Gdy miała lat 18, została przyjęta do zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. W postulacie i nowicjacie wiernie wypełniała obowiązki i radośnie służyła Bogu od pierwszych lat życia zakonnego. Modliła się i wykonywała prace, przez które miała przygotowywać się do działalności, jakie prowadzi Zgromadzenie. Istnieje w konstytucjach przepis, że nowicjuszka po odbyciu I roku nowicjatu w Starej Wsi w domu nowicjcakim, może być wysłana do innego domu. Siostra Kazimiera przeszła w zgromadzeniu kursy wychowawcze i metodyczne. I tak w Kielcach, w zakładzie (1930-1933) była wychowawczynią dzieci. Przez kilka miesięcy w latach 1933 i 1934 pracowała w przedszkolu w Jaksicach i Kikluszowicach i uczyła się w Starej Wsi. W latach 1934-1935 przechodziła kurs wychowawczy w Poznaniu i przez kilka miesięcy odbywała praktykę w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1935 - 1936 i 1936 - 1939 pracowała w Ochojnie i Dąbrowie Tarnowskiej. W Dąbrówce Wisłockiej (1939 - 1946) zastała ją druga wojna światowa. Tam zajmowała się dziećmi i innymi pracami, pozwalającymi przeżyć siostrom ten okres. Po wojnie jeszcze na dwu placówkach w Krzeczowie (1946-1950) i Otfinowie (1950-1953) prowadziła przedszkole. W roku 1953 została skierowana do innej pracy. Pracowała w Listkowie w Domu Dziecka (1953-1962), w Szczawinie (1962-1964), w Kłodnicy (1964-1985). Stąd wyjechała do Domu Sióstr Emerytek w Liskowie, gdzie przebywała już do śmierci. Nie odżałowana przez siostry, zmarła i spoczęła na miejscowym cmentarzu. W zgromadzeniu służyła 64 lata, siostra zmarła 26.11.1992 roku w Liskowie mając 92 lata.

Siostra ZIĘBA KATARZYNA ALEKSANDRA, urodzona 02.10.1912 roku wstąpiła do zgromadzenia 24.10.1929 r. Obłóczyny nastąpiły 29.03.1930 r., śluby wieczyste złożyła 23.07.1937 r. Siostra Aleksandra wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w 17 roku życia po ukończeniu szkoły powszechnej i rolniczej w Szynwałdzie. W drugim roku nowicjatu przebywała na praktyce w Starej Wsi koło Drohobycza (1931-1932). Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej w dniu 19 czerwca 1932 roku przydzielono siostrę do prowadzenia ochronki W Muninie (1932- 1935). W latach 1933 i 1934 uczyła się przez kilka miesięcy w Przemyślu. Ponieważ wykazywała zamiłowanie do pracy przy chorych, skierowano ją do szkoły pielęgniarskiej w Poznaniu, gdzie korzystała z nauki w latach 1935-1937. Po uzyskaniu dyplomu pracowała w Gorlicach (1938-1945). W czasie pracy na oddziale dla chorób zakaźnych zaraziła się tyfusem, który szczęśliwie przebyła. Wystąpiły potem objawy choroby wątroby i woreczka żółciowego. Po operacji na skutek osłabionego serca zmarła. Życie zakonne siostry Aleksandry było stosunkowo krótkie, ale przepojone miłością Bożą pragnieniem czynienia dobrze innym, szczególnie chorym. W zgromadzeniu służyła 16 lat, siostra zmarła 26.07.1945 roku w Gorlicach mając 33 lata.

Siostra KUSEK FELICYTA ROMANA, urodzona 25.06.1908 roku wstąpiła do zgromadzenia 24.10.1929 r. Pierwsze śluby złożyła ok. 19.09.1933 r., śluby wieczyste złożyła 19.09.1937 r. Urodzona w Szynwałdzie S. Romana od dzieciństwa stykała się ze siostrami - najpierw w ochronce, potem w szkole i na kursach praktycznych. Od dzieciństwa też myślała o poświęceniu się na wyłączną służbę Bożą. Po ukończeniu szkoły pomagała rodzicom w pracy na roli i przy gospodarstwie domowym aż do wstąpienia do zgromadzenia. Tutaj po pierwszym roku nowicjatu została w ramach formacji zakonnej skierowana do Mokrzyszowa (1931-1932), gdzie szyła dla dzieci i pomagała w ich wychowaniu. I tak przez szereg lat na poszczególnych placówkach szyła i prowadziła kursy kroju i szycia: w Domaradzu (1932), w Krakowie, Prądnik Czerwony i w Kaliszu przez kilka miesięcy, w Bachorzu (1933-1934), znowu w Krakowie, Prądnik Czerwony (1934-1936), w Staniątkach przez kilka miesięcy w roku 1935, w Mokrzyszowie (1935-36), w Szówsku, w Piskorowicach, w Sieniawie i w Lisku po kilka miesięcy w latach 1936 i 1937, znowu w Mokrzyszowie (1937-1939) pełniła obowiązki wychowawczyni w zakładzie sierot, w Sidzinie (1939-1946) wykonywała różne zajęcia domowe i prowadziła kursy, we Wrocławiu, Ciężyn Duży (1946-1948), w Domu Dziecka była wychowawczynią i prowadziła chór dziecięcy, w Grochowcach (1948-1952) była przełożoną i organistką, w Hrubieszowie (1952-1957) obsługiwała kościół i grała, w Krynicy, ul. Kraszewskiego (1957- 1959) wykonywała różne zajęcia domowe i grała, w Miękiszu Nowym (1959-1963) pełniła obowiązki przełożonej, grała i obsługiwała kościół, tak samo w Ujkowicach (1963-1967), w Dębnie (1967-1968) grała w kościele, w Gaci (1968-1969) pełniła obowiązki organistki i przełożonej, w Bachorzu (1969-1970) wykonywała prace domowe i wtedy ciężko zachorowała. Po wyjściu ze szpitala w Jarosławiu, ul. 3 Maja (1970-1972) przebywała na rekonwalescencji, a potem pracowała w kuchni, znowu w Dębnie przez kilka miesięcy w roku 1972 i w Kańczudze (1972-1985). Siostra Romana z usposobienia pogodna i radosna - tak była odbierana przez otoczenie. Śluby starała się zachowywać wiernie, pracowała nad sobą, była gorliwa, czciła przede wszystkim Matkę Najświętszą. Była komunikatywna i otwarta na potrzeby drugich. W okresie międzywojennym - prowadząc kursy - często stykała się z młodzieżą. I wtedy dziewczętom przekazywała nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także przygotowywała je do życia w rodzinie. Kochała swoje uczennice i była przez nie kochana. Uzdrowienie w swojej ciężkiej i beznadziejnej chorobie przypisywała wstawiennictwu Sługi Bożej Leonii Marii Nastał i czciła ją do końca życia. Siostra Romana była pracowita, od żadnej pracy się nie uchylała i przez ostatnie 13 lat, choć nie była zbyt zdrowa, przygotowywała siostrom posiłki. Śmierć przyszła nagle, ale nie niespodziewanie, gdyż siostra przygotowywała się do niej już od dłuższego czasu. Zmarła na wylew krwi do mózgu. Zaopatrzona Świętymi Sakramentami, wśród modlitw sióstr, które czuwały przy niej, zakończyła swoje pracowite życie. W zgromadzeniu służyła 56 lat, siostra zmarła 11.10.1985 roku mając 77 lat.

Siostra TRYBA MARIA HIACYNTA, urodzona 19.04.1910 roku wstąpiła do zgromadzenia 19.02.1930 r. Pierwsze śluby złożyła 13.11.1932 r., śluby wieczyste złożyła 14.11.1937 r. Siostra Maria Hiacynta Tryba pochodziła z Szynwałdu. miejscowość z której wyszło wiele powołań zakonnych i kapłańskich. Jak sama pisze w swojej prośbie o przyjęcie, przypatrywała się Siostrom pracującym w szkole powszechnej i rolniczej, lubiła się modlić i miała pragnienie służenia Bogu w służbie drugiemu człowiekowi. Po ukończeniu szkoły powszechnej przeszła roczną, szkołę rolniczą myśląc, że takie przygotowanie przyda się jej w zakonie. W międzyczasie jej matka ciężko zachorowała i wtedy Maria odbyła pielgrzymkę do Częstochowy, aby wyprosić matce zdrowie. Obiecała też Matce Najświętszej, że jeżeli matka wyzdrowieje, ona wstąpi do Zgromadzenia. Matka wyzdrowiała i Maria chętnie spełniła swoją obietnicę. Siostra Hiacynta prawie przez całe swoje życie zakonne pełniła rolę Marty. W Bolestraszycach w latach 1933-1937 prowadziła ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym a poza tym, prowadziła kuchnię czasem jeszcze pomagała w ogrodzie i stroiła kościół. W Zagórzu w roku 1931 przez kilka miesięcy, w Skawinie (1931-1932), w Rączynie (1932-1933), w Borysławiu (1937-1939), w Andrychowie (1939-1949) w Nowosielcach Przeworskich (1949-1950), znowu a w Andrychowie (1950- 1952), w roku 1952 przez kilka miesięcy w Porąbce Uszewskiej, w Hurku (1952-1958), w Róży (1958-1986) obsługiwała kościół, pracowała przy gospodarstwie i w domu, a po krótkim pobycie w Dąbrówce Wisłockiej przybyła do Szynwałdu, gdzie spędziła ostatnie lata. Zmarła na ogólną miażdżycę 19 czerwca 1991 roku Siostra Hiacynta była dobrą zakonnicą. Modliła się gorliwie i pracowała sumiennie. Nigdy nie narzekała. Służyła zakonnej wspólnocie, bez pretensji, sama usuwała się w cień. Przez siostry była kochana i dobrze się czuła wśród nich. Śluby zachowywała wiernie, była dyspozycyjna i przywiązana do zakonnej rodziny. W ostatnich latach, gdy siły ją opuściły i nie mogła pracować, modliła się w wielu intencjach i cierpienia swoje w nich ofiarowała. Została pochowana na cmentarzu w Szynwałdzie wśród wielu spoczywających tam sióstr. W zgromadzeniu służyła 61 lat, siostra zmarła 19.06.1991 roku w Szynwałdzie mając 81 lat.

Siostra MĄCIOR ZOFIA TEOFILA, urodzona 09.05.1913 roku wstąpiła do zgromadzenia 05.09.1938 r. Obłóczyny nastąpiły 28.02.1939 r., śluby wieczyste złożyła 12.08.1946 r. Siostra Teofila pochodziła z licznej rodziny religijnej i średniozamożnej. Szkołę elementarną ukończyła w miejscowości rodzinnej a gimnazjum w Warszawie. Tam też po maturze odbyła roczny kurs katechetyczny. Następnie otrzymała posadę katechetki w szkole państwowej w Chotomowie, gdzie Siostry Służebniczki prowadziły zakład sierot. Zamieszkała u sióstr i tam poznała bliżej to Zgromadzenie. Po 3 latach pracy została przyjęta do Zgromadzenia. W II roku nowicjatu zaangażowano ją do pracy nauczycielskiej w tajnym nauczaniu. Przerabiała lekcje w zakładzie sierot przy domu starowiejskim. Po złożeniu 25 maju 1941 roku I profesji zakonnej wyjechała do rodziny do Szynwałdu. Ponieważ zachorowała na serce i astmę, uważano, że na powietrzu swojskim prędzej przyjdzie do zdrowia. W tym też czasie wyjeżdżała dwukrotnie do Szczawnicy. W roku 1943 wyjechała z Szynwałdu do Chotomowa. Pracowała jako wychowawczyni (1943-1944). Na skutek wysiedlenia - wraz z siostrami i z dziećmi przebywała w Krasiach k. Częstochowy (1944-1945), potem przez kilka tygodni w Liskowie. Od 29 kwietnia 1945 roku objęła pracę katechetki w szkole podstawowej w Kaliszu a od 1 września 1947 roku w Zgorzelcu. Po roku wróciła do Kalisza. Pracowała nadal w szkole ucząc religii i pełniła równocześnie obowiązki przełożonej domu. Przez 2 miesiące 1953 roku leczyła się na serce w szpitalu w Tarnowie. Kiedy stan zdrowia nie pozwalał siostrze na pracę nauczycielską, została przeniesiona 25 lutego 1954 roku do Liskowa, do domu dla sióstr emerytek. Po 3 latach czyli w roku 1957 wyjechała do Tarnowa a od stycznia 1959 roku zamie- szkała u sióstr w Szynwałdzie. Tam później zakończyła ziemską pielgrzymkę. Siostra Teofila to typ inteligentnej, energicznej, dobrej organizatorki. Jako nauczycielka była niezastąpiona. Miała porywający dar opowiadania. Dzieci lgnęły do niej i cieszyła się uznaniem władz i rodziców. Stosunek jej do dzieci i osób starszych, zarówno duchownych jak i świeckich był serdeczny. Na trudności we współżyciu raczej napotykała ze współsiostrami. Duszom zakonnym stawiała wysokie wymagania, dlatego raziło ją wszystko, co nie było idealne. Sama starała się o postęp w świętości. Kiedyś pisała do swojej byłej mistrzyni nowicjatu: "Jednak bardzo dużo trzeba cierpieć, nim dojdzie się do świętości..." W dniach ciężkiej choroby siostra Teofila czyniła ofiarę ze swych cierpień na rzecz innych. To był jej sposób apostołowania podczas długich lat choroby. W zgromadzeniu służyła 23 lata, siostra zmarła 03.07.1961 roku w Szynwałdzie mając 48 lat.

(Materiał opracowano na podstawie książek: „PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE", autor: O. Stanisław Stańczyk CssR nasz rodak)

   
© ALLROUNDER