Przysiółki w Szynwałdzie. Świniogóra, to największy przysiółek Szynwałdu graniczący z Zalasową i Łękami Górnymi. Jest to najwyższe miejsce we wsi  położone na wysokości 386m n.p.m. Nazwa ta występowała już w XVII wieku. Jest kilka hipotez dotyczących takiej nazwy, być może dotyczyła ona hodowli świń, ale mogła też być nazwą pogardliwą pod adresem mieszkańców przysiółka. Zdecydowaną większość mieszkańców stanowili ludzie biedni. Jesienią i zimą, prowadzące tam drogi polne były nieprzejezdne bądź to z powodu błota, bądź śniegu.
Podkościele, domy położone koło kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej.
Szynwałd Górny, część wsi położona przy granicy z Zalasową przy drodze powiatowej Tarnów – Ryglice.
Szynwałd Dolny, przysiółek ten graniczy ze Skrzyszowem i przysiółkiem Japonia, znajduje się przy drodze Tarnów – Ryglice. Kamienna Góra, część miejscowości położona naprzeciw Sióstr Służebniczek Starowiejskich i za drogą Tarnów – Ryglice oraz potokiem Wątok. Czermanicha, lerzy koło Trzemesnej. Japonia, wyżej Szynwałdu dolnego koło drogi Tarnów – Ryglice. Kawówki, przy granicy z Czemesną. Kresy, przy granicy z Łękami Górnymi. Pozostałe przysiółki to: Księże Pola, Stawiska, Mąciorówka, Barycz, Pola, Prokopówka, Ziębówka, Olszyny,  Żywcówka, Kępadła, Korzeń, Prebenda, Litwinówka, Kąty, Mazurówki, Zagumnie, Spyrówka, Urwa, Mickówki, Dolcza, Czarnikówka, Podrazówka, Sośnina, Wąwozy Dębrza, Świdrówki. Nazwy przysiółków wywodzą się między innymi od nazwisk dawnych właścicieli, ukształtowania terenu lub innych charakterystycznych cech konkretnego obszaru.

   
© ALLROUNDER