Księża proboszczowie od 1985 roku do dziś.

Ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar, urodził się 10 marca 1940 roku w Bieczu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 roku a proboszczem parafii w Szynwałdzie został w 1985 roku (fot.1). W czasie swojego duszpasterzowania dokonał wielu cennych prac takich jak: budowa plebani, nowe oświetlenie kościoła, zmienił wygląd prezbiterium, wymienił nagłośnienie, malowanie wieży, remont sygnaturki, dachu kościoła, została również wykonana tablica z nazwiskami upamiętniająca 22 parafian którzy zginęli za ojczyznę w latach 1939 - 1945. Ksiądz Ryznar ogrodził teren kaplicy na Świniogórze, postarał się o trzy nowe obrazy na płótnie przedstawiające Matkę Boską Dobrej Rady (główny ołtarz), świętego Stanisława i świętego Wojciecha, które ozdobiły wnętrze kaplicy. Z inicjatywy księdza proboszcza w 650 rocznicę powstania parafii na placu przed kościołem parafialnym stanęła figura św. Józefa. Wykonana przez artystę rzeźbiarza Marka Benewiata, została 17 lipca 1994 roku poświęcona przez biskupa tarnowskiego Józefa Gucwę. Na cokole pomnika umieszczono brązowe popiersie biskupa Józefa Wojtarowicza i poniżej marmurową tablicę z napisem: "Ks. Biskupowi Józefowi Grzegorzowi Wojtarowiczowi Ordynariuszowi Tarnowskiemu (1840-1850) Wielkiemu Synowi Szynwałdu w 650 Rocznicę powstania Parafii 1344-1994 Parafianie". W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik ku czci zamordowanych partyzantów na Łysej Górze w Szynwałdzie. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar. Za proboszczowania księdza Ryznara wikariuszami byli Antoni Węc, Benedykt Kiełbasa, Jan Kwarciński, Jerzy Janeczek.

Bubula

Ksiądz proboszcz
Jerzy Bubula
(fot.2)

Ksiądz proboszcz Jerzy Bubula został proboszczem po odejściu ks. Zbigniewa Ryznara w 1995 roku. Podczas proboszczowania księdza Bubuli w dniach 9 i 10 października 2004 roku odbyły się w Szynwałdzie uroczyste obchody stulecia Domu Sióstr Służebniczek Starowiejskich NMP Niepokalanie Poczętej, połączone z koronacją Cudownej Figury Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (fot.3). Aktu koronacji dokonał biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc. W uroczystościach uczestniczyła przełożona generalna Sióstr Służebniczek s. Mariola Karaś. W tym czasie wikariuszami byli ksiądz Janusz Ul i ksiądz Stanisław Góral, w domu sióstr służebniczek kapelanem jest ksiądz Kazimierz Grzenia. Parafia liczyła wtedy 3120 wiernych. W 2007 roku 9 marca zmarł ksiądz proboszcz Jeży Bubula.

Ksiądz proboszcz Józef Michalski został proboszczem w Szynwałdzie w 2007 roku (fot.3), został mianowany na proboszcza przez księdza biskupa Wiktora Skworca. Ksiądz proboszcz Józef Michalski urodził się 30 marca 1958 roku w Nagawczynie koło Dębicy, święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku. Był wikariuszem w Zbylitowskiej Górze, Nowym Sączu, Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie przez 10 lat był kapelanem szpitala. Później, do roku 2007 był proboszczem w Chojniku. W 2007 roku posługę w parafii rozpoczęli dwaj nowi wikariusze: ksiądz Michał Zieliński i ksiądz Tomasz Gomulec. W 2010 roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego do kościoła parafialnego zostały wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Na uroczystej mszy wprowadziły je siostry ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. Relikwie zostały ofiarowane przez państwa Mazurów, były one przy ich ciężko chorym synu. Siostra ze wspomnianego zgromadzenia odczytała świadectwo autentyczności relikwij podpisane przez matkę przełożoną Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Był również przypomniany krótki życiorys św. siostry Faustyny. Relikwie to cząstka kości św. Faustyny umieszczona w relikwiarzu w kształcie monstrancji. Relikwiarz jest umieszczony koło bocznego ołtarza w nawie bocznej przy obrazie Świętej Siostry Faustyny i miłosierdzia Bożego "Jezu Ufam Tobie".


Ryznarm

Ksiądz proboszcz
Zbigniew Ryznar
(powiększ fot.1*)

Ksmich

Ksiądz proboszcz
Józef Michalski
(fot.3)

(Materiał opracowano między innymi na podstawie książki "ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński 1851-1939, proboszcz w Szynwałdzie 1885 - 1939". Autorem książki jest O. Stanisław Stańczyk CSsR nasz rodak pochodzący z Szynwałdu. (* autor nieznany)

   
© ALLROUNDER