Potok Wątok. Wątok bierze swój początek w Zalasowej na wysokości 321 m n.p.m. i przepływa następnie przez Szynwałd, Skrzyszów i Tarnów. Jego ujście kończy się na wysokości 191,5 m n.p.m. gdzie jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Białej przepływającej przez Tarnów. Wątok jest w niektórych miejscach bardzo kręty, w samym tylko Szynwałdzie przecina drogę powiatową Tarnów – Ryglice w 4 miejscach. Jego długość wynosi 23,3 kilometra, największe jego dopływy to Łękawka (tzw. Wątoczek), Małochlebówka, Strusinka, do potoku spływają również liczne cieki wodne. Powierzchnia zlewni wynosi 91,4 km², średni opad roczny wynosi 700 mm a średni przepływ roczny 0,6 m³/s. Przy wiosennych roztopach lub letnich ulewach występują podtopienia domów położonych blisko koryta rzeki.

 

   
© ALLROUNDER