Pocztom

Pocztówka wysłana z Poczty w Szynwałdzie
w 1921 roku
(powiększ fot.1)

Pocztam

Budynek w którym mieścił się Urząd
Pocztowy od 1988 do 2010 roku

(powiększ fot.2)

Urząd Pocztowy w Szynwałdzie. Pierwszy Urząd Pocztowy w Szynwałdzie został otwarty 1 listopada 1895 roku. Dyrekcja Poczt i Telegrafów we Lwowie dokonała uroczystego otwarcia poczty wówczas mieściła się ona w pożydowskiej karczmie. Pierwszym kierownikiem był były żandarm Paweł Teszmer, pocztę odprawiano codziennie pieszo do Urzędu Pocztowego Tarnów Nr. 2. Następnie naczelnikiem zostaje żona kierownika szkoły pani Wiktoria Lewicka a placówka zostaje przeniesiona do budynku szkoły. W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej decyzją władz 28 września Urząd Pocztowy zawiesza swą działalność, została ona przywrócona po odwrocie Rosjan. W 1924 roku 31 października po odejściu kierowniczki do pracy w Warszawie poczta znowu zostaje zamknięta. Ale dzięki petycjom i staraniom 15 lutego 1925 roku została utworzona Agencja Pocztowa 1 stopnia a kierownikiem został pan Jan Antosz. Od 30 kwietnia 1926 roku do 3 września 1939 roku kierownikiem był Franciszek Antosz. W czasie wojny od 4 września 1939 roku w Szynwałdzie nie było poczty, dopiero 16 lipca 1945 roku utworzono Agencję Pocztowo – Telekomunikacyjną. Pierwszy aparat telefoniczny zainstalowano na poczcie we wrześniu 1945 roku, od 1 grudnia 1946 roku pocztę przewożono furmanką a od 1954 samochodem. W 1947 roku agencja stała się Urzędem Pocztowo – Telekomunikacyjnym VII stopnia z pierwszym listonoszem Janem Antoszem. W czerwcu 1950 roku po przejściu na emeryturę pana Jana Antosza kierownikiem powtórnie zostaje Franciszek Antosz do 1 września 1962 roku. Od września 1962 do 28 lutego 1983 roku naczelnikiem poczty była pani Jzabela Antosz (Kantor). W 1978 roku 15 października zainstalowano na poczcie ręczną centralkę telefoniczną i 3 aparaty telefoniczne: u Sióstr Służebniczek w Szkole Podstawowej i w Radzie Gromadzkiej. Następnymi kierowniczkami były od 1983 roku pani Marcisz Zofia, od 1986 Gawron Aniela, od 1988 Lech Teresa. Gdy przeniesiono Pocztę 29 sierpnia 1988 do budynku po starej szkole (fot.2), to została zainstalowana ręczna centralka telefoniczna na 50 numerów, wtedy korzystało z niej 27 mieszkańców. Od 1 stycznia 1989 roku powtórnie kierowniczką jest pani Kantor Jzabela a następnie Kopacz Janina. W 1992 roku 20 stycznia została zainstalowana automatyczna centrala telefoniczna z której korzystało 350 abonentów z Szynwałdu. Z przyczyn ekonomicznych czas pracy Poczty od 1 października 2009 roku zostaje skrócony do trzech i pół godziny. Od 1 sierpnia 2010 roku Urząd pocztowy w Szynwałdzie przekształcono w filię Urzędu Pocztowego w Skrzyszowie a następnie 30 listopada 2010 roku zostaje całkowicie zamknięty. Po zamknięciu filii pracownicy dostarczający pocztę zostali przydzieleni do poczty w Skrzyszowie skąd są dostarczane listy i przesyłki pocztowe. Na jej miejsce 1 grudnia 2010 roku zostaje utworzona Agencja Pocztowa.

Kospocmm Pockosm
Pocztówki z kościołem parafialnym w Szynwałdzie
wydane przed II wojną światową
(powiększ fot.3,4)

(Materiał opracowano między innymi na podstawie książki: SZYNWAŁD 650 - lecie dziejów wsi i parafii)

   
© ALLROUNDER