Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie

Początki Straży Pożarnej sięgają roku 1887 kiedy to ksiądz Aleksander Siemieński przyczynił się do założenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Szynwałdzie, na początku działania straży zakupiono trzy sikawki. Dawniej na wsiach budynki przeważnie były drewniane i kryte szczechą co prowadziło do stosunkowo częstych pożarów. Przed pierwszą wojną światową strażacy posiadali już kilka beczek na wodę która była dowożona do gaszenia pożaru konno. Przed wojną i w czasie jej trwania prezesem był Wojciech Cichoń a później przez krótki czas Józef Kantor. Od początku lat dwudziestych do wybuchu drugiej wojny światowej aktywnym prezesem był Ludwik Antosz, jednostka była dobrze wyszkolona i zorganizowana i była jedną z lepszych w okolicy. W czasie drugiej wojny światowej działalność straży została ograniczona przez okupanta. Po wojnie władze gminy Ryglice nakazały przekazanie sprzętu i umundurowania strażaków do siedziby gminy. W okresie powojennym komendantem był Józef Iwan, który zajmował się całą jednostką łącznie ze szkoleniem strażaków. W tym okresie remiza mieściła się w stajniach należących wcześniej do rodu Sanguszków. Na wyposażeniu jednostki od 1952 roku była pierwsza motopompa, a stara ręczna została przekazana strażakom z Zalasowej. W 1959 roku strażacy od mieszkańców Szynwałdu otrzymali sztandar, w 1961 roku jednostka za własne środki zakupiła samochód DODGE 3/4 który do 1969 roku był używany przez strażaków. W latach 1969 – 83 jednostka OSP nie miała do dyspozycji własnego samochodu, więc do pożaru strażacy musieli dojeżdżać konno a później ciągnikiem. Po wykupieniu działki za własne środki strażacy w 1973 roku rozpoczynają budowę remizy strażackiej. Od 1975 roku do wybudowania nowego budynku sprzęt pożarniczy znajdował się w pomieszczeniach Kółka Rolniczego. Budowę nowej remizy zakończono w 1982 roku, uroczyste przekazanie budynku odbyło się 25 lipca (fot.1).

Remizam

Ochotnicza Straż Pożarna w
Szynwałdzie
(powiększ fot.1)

Dopiero w 1983 roku strażacy z Szynwałdu otrzymali samochód pożarniczy GBM-Star 266. Samochód przekazała Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Tarnowie. Figura świętego Floriana patrona strażaków mieszcząca się na budynku została poświęcona w 1984 roku. W1989 roku za budynkiem remizy została zbudowana wieża do suszenia węży strażackich, w 1992 roku nasi strażacy brali udział w gaszeniu wielkiego pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej była to jedyna jednostka z tych okolic. Dziewiątego maja 1993 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Szynwałdu obchodziła 105 rocznicę jej założenia przy dużym udziale księdza Aleksandra Siemieńskiego. Podczas jubileuszu zostały pasowane dwie drużyny młodzieżowe strażaków. Kiedy w 1994 roku Szynwałd i parafia obchodziły 650 lecie powstania, strażacy włączyli się w przygotowanie uroczystości. Wykonali balustradę do jednych ze schodów które są teraz nazywane strażackimi. W 2001 roku został poświęcony nowy sztandar i rozpoczęto rozbudowę remizy. Obecnie prezesem jest Stanisław Żywiec, wiceprezesem Tomasz Bańdur,naczelnik Tomasz Pruchnik jego zastępcą jest Paweł Krakowski, sekretarzem jest Kazimierz Mazur, skarbnikiem Grzegorz Krakowski, gospodarzem remizy jest Józef Pruchnik a kronikarzem Iwona Pruchnik. Członkami są Adam Plebanek, Michał Bańdur, Bartosz Stańczyk, poza tym jednostka OSP składa się z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Żeńskiej Drużyny Pożarniczej i Druhów. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie 17 lutego 2012 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Aby zostać włączonym do tego systemu jednostka musiała posiadać 2 samochody bojowe oraz odpowiedni sprzęt.

(materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie" i innych źródeł, wideo -  www.youtube.com)

   
© ALLROUNDER