Pamiątkowa tablica z 22 nazwiskami poległych za ojczyznę w latach 1939-1945 została umieszczona w kościele parafialnym (fot.1). Tablica ta została umieszczona w kościele pod dzwonnicą w czasie gdy proboszczem był ks. Zbigniew Ryznar.

Tabli39m

Pamiątkowa tablica poległych za ojczyznę
w latach 1939-1945 (powiększ fot.1)


Ś. P. Zginęli za ojczyznę w latach 1939-1945

ks. dr. Tomasz Mącior
Jan Kusek
Stanisław Kopacz
Władysław Galus
Franciszek Galus
Stanisław Szczęch
Antoni Prokop
Józef Prokop
Franciszek Galus
Mazur Ignacy
Zięba Katarzyna
Stanisław Pawłowicz
Józef Czarnik
Wiktoria Micek
Stanisław Micek
Józef ZegarIgnacy
Kępowicz
Tomasz Plebanek
Stanisław Tryba
Tomasz Baumgarden
Kantor Stanisław
Iwan Wawrzyniec

 

Pomnik upamiętniający poległych w czasie I i II wojny światowej. Został on wzniesiony w 2006 roku koło "Zespołu Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie" (fot.2). Nad tablicą jest napis ”POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ" a poniżej na tablicy głównej: "W LATACH 1914-1920" i wypisano tam 54 nazwiska. Poniżej jest napis "W LATACH 1939-1945" z 23 nazwiskami. Na drugiej płycie jest umieszczony orzeł biały w koronie a nad nim krzyż. Projekt pomnika wykonała Irena Micek mieszkanka Szynwałdu.

Pomnik7m

Pomnik upamiętniający poległych w czasie
I i II wojny światowej (powiększ fot.2)

Tablica pamiątkowa w budynku szkoły z napisem, "W 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA AK, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.1 W SZYNWAŁDZIE NADANO IMIĘ ARMII KRAJOWEJ ŚŻAK TARNÓW 1997" (fot.3). Szkoła 21 września 1997 roku otrzymała imię Armii Krajowej. Uroczystoś uświetniła msza święta której przewodniczył ksiądz biskup Józef Gucwa, w słowie bożym podkreślił zasługi Armii Krajowej w walce o wolność i jej historię. W uroczystości wzięli udział kombatanci AK, byli więźniowie, wójt gminy Skrzyszów Józef Gądek, dyrekcja szkoły, nauczyciele, młodzież i przybyli goście.


Tablakm

Tablica pamiątkowa w budynku szkoły
"W 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA AK"
(powiększ fot.3)

Grobowiec Zasłużonych.W grobowcu zasłużonych pod kaplicą na cmentarzu są pochowani między innymi, Ksiądz prałat Aleksander Siemieński urodzony 28 lutego 1851 roku, zmarł 8 sierpnia 1939 roku. Ksiądz Joachim Motykiewicz urodzony 1830 roku zmarł w 1923 roku. Przełożona Sióstr Służebniczek Frydolin Koźiej urodzona 17 maja 1882, zmarła w 1952 roku 25 stycznia (fot.4,5).


Grobow4m Grobow3m
Grobowiec Zasłużonych pod kapicą cmentarną (powiększ fot.4,5)
   
© ALLROUNDER