Doktor Bronisław Dulęba. Doktor Dulęba zmarł 18 maja 1920 roku w Szkole Gospodyń Wiejskich, był zasłużonym nauczycielem tej szkoły i został pochowany w Szynwałdzie w grobowcu zasłużonych. O wielkim szacunku jakim się cieszył u ks. Siemieńskiego i parafian świadczy umieszczona w kościele pamiątkowa tablica (fot.1) ku jego czci i napis:

"Pamięci dr. Bronisława Dulęby, uczestnika powstania 1863 r., długoletniego sekretarza Wydziału krajowego, jednego z grona założycieli, niestrudzonego pracownika, wiceprezesa i protektora Zarządu Głównego Kółek Rolniczych, prezesa Wydziału Oświatowego i członka Zarządu Konstytucyjnego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, członka wielu innych stowarzyszeń mających na celu pracę oświatową i ekonomiczną dla ludu polskiego, zmarłego dnia 18. V 1920 r. w 77 roku życia w Szynwałdzie koło Tarnowa w czasie pracy na kursie dla gospodyń wiejskich".


Dulebam

Pamiątkowa tablica ku czci
dr. Bronisława Dulęby
(powiększ fot.1)

Epitafim

Tablica upamiętniająca poległych
za ojczyznę w latach 1914-1920
(powiększ fot.2)

W kościele parafialnym w Szynwałdzie znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca poległych za ojczyznę w latach 1914-1920. Znajdują się tam 54 nazwiska mieszkańców Szynwałdu którzy zginęli za Polskę, tablica została odsłonięta w 1929 roku (fot.2).

Polegli za ojczyznę w latach 1914-1918 i w 1920 roku

1. Aksamit Jan
2. Barnaś Franciszek
3. Brudny Marcin
4. Czarnik Kazimierz
5 Czarnik Jan
6. Dziurawiec Antoni
7. Dziurawiec Franciszek
8. Galus Jan
9. Galus Jan
10. Gawryś Tomasz
11. Iwan Jan
12. Iwan Antoni
13. Jop Tomasz
14. Jop Jan
15. Kantor Stanisław
16. Kantor Jan
17. Kantor Józef
18. Kantor Stanisław
19. Kantor Sylwester
20. Kantor Wojciech
21. Kapustka Stanisław
22. Karkowski Stanisław
23. Kusek Tomasz
24. Laska Tomasz
25. Litwin Tomasz
26. Mazur Józef
27. Mazur Stanisław
28. Madeja Wojciech
29. Maciejowski Józef
30. Mącior Ludwik
31. Micek Stanisław
32. Micek Tomasz
33. Niedźwiecki Stanisław
34. Plebanek Adam
35. Plebanek Filip
36. Plebanek Michał
37. Plebanek Szczepan
38. Prokop Jan
39. Smoleń Jan
40. Szczęch Ignacy
41. Stańczyk Kacper
42. Stańczyk Jan

43. Stańczyk Jan
44. Szadko Stanisław
45. Śrutek Józef
46. Śrutek Jan
47. Stoniarski Maciej
48. Tokarz Jan
49. Tryba Jan
50. Zegar Jan
51. Zegar Jakub
52. Zegar Wojciech
53. Żywiec Józef
54. Żywiec Tomasz
 
 

Tablism

Epitafium upamiętniające księdza prałata Aleksandra Siemieńskiego (powiększ fot.3)

W kościele parafialnym znajduje się epitafium upamiętniające księdza prałata Aleksandra Siemieńskiego (fot.3). Ksiądz był proboszczem w parafii od 1885 do 1939 roku, do największych dzieł można zaliczyć wybudowanie nowego kościoła, sprowadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich i wybudowanie dla nich dwóch ochronek. Przy obecnej ochronce mieściła się założona przez proboszcza Szkoła Rolnicza Żeńska, w czasie jego proboszczowania został również wybudowany dom parafialny. W tym czasie cała parafia rozwijała się gospodarczo i duchowo. Po ciężkiej chorobie w której przez ostatnie dwa lata nie mógł samodzielnie się poruszać, zmarł 8 sierpnia 1939 roku. Na epitafium od parafian i jego następcy ks. Piotra Kyrcza znajduje się następujący napis:

Ks. ALEKSANDER SIEMIEŃSKI PRAŁAT PRZEZ 55 LAT GORLIWY PROBOSZCZ I BUDOWNICZY KOŚCIOŁA W SZYNWAŁDZIE UR. W STANIĄTKACH 1851 ZM. 8. 8. 1939 W 65 ROKU KAPŁAŃSTWA. ZWŁOKI TEGO ŚWIĄTOBLIWEGO KAPŁANA ZŁOŻONO W GROBOWCACH KAPLICY CMENTARNEJ. DUSZĘ JEGO NIECH CHRYSTUS WPROWADZI DO CHWAŁY WIEKUISTEJ O CO PROSZĄ JEGO NASTĘPCA I PARAFIANIE.

Grobowiec żołnierzy AK rozstrzelanych w Szynwałdzie 7 września 1944 roku. Niemcy w tym miejscu rozstrzelali sierżanta Jana Kuska, kaprala Stanisława Kopacza i Ludwika Kawę z Trzemesnej. Jan Kusek był okrutnie torturowany mimo to nie wydał nikogo. 15 grudnia 1945 roku została przeprowadzona ekshumacja Jana Kuska i Stanisława Kopacza a następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb z wyjątkowym kazaniem wygłoszonym przez księdza Piotra Kyrcza. Obaj partyzanci zostali pochowani na cmentarzu w Szynwałdzie (fot.4,5). W miejscu rozstrzelania partyzantów 8 września 1946 roku został odsłonięty pomnik i poświęcona pamiątkowa tablica. W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik zamordowanych tam partyzantów. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba (fot.6-9) a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar (fot.10,11).

Partyz1m Partyz2m
Grób partyzantów Stanisława Kopacza i Jana Kuska
na cmentarzu parafialnym (powiększ fot.4,5)
Pomnik1m Pomnik3m
Odsłonięcie pomnika w miejscu zamordowania partyzantów w Szynwałdzie (powiększ fot.6,7)

Pomnik5m

Pomnik6m

Partyzanci z Szynwałdu (powiększ fot.8) Druh senior Józef Tryba (powiększ fot.9)

Pomnik2m

Pomnik4m

Poświęcenie pomnika i msza święta polowa (powiększ fot.10,11)

   
© ALLROUNDER