Pierwszy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Szynwałdzie. Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu pierwszego kościoła pochodzą z 1350 roku a 205 lat później powstał historyczny kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych (fot.1-3). Został on zbudowany z fundacji Tarnowskich w 1555 roku przez cieślę Adama Tornariusa, stał on w tym samym miejscu co obecny kościół. Natomiast dzwonnica i wejście było od strony zachodniej, czyli od strony obecnej plebani tam wtedy biegła główna droga przez wieś. Kościół ten był zbudowany z modrzewia pokryty i oszalowany gontem. Ten wyjątkowej urody, drewniany kościół, należał do świątyń typu więźbowo - zaskrzynieniowego. Składał się z prezbiterium zamkniętego trójbocznie i szerszej nawy, przy której dostawiona była wieża, wzniesiona w konstrukcji słupowej z nadwieszaną izbicą, nakryta hełmem namiotowym. Kościół przykryty był dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę. Sufit i ściany były malowane a na suficie były aż cztery obrazy Matki Bożej: Narodzenie, Zwiastowanie, Matki Bożej Szkaplerznej i Wniebowziętej. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddzielała ostrołukowa tęcza. Kościół posiadał trzy portale gotyckie, dwa schodkowe tzw. długoszowskie, na jednym z nich widniała sygnatura budowniczego i herb fundatorów Leliwa (fot.4), a Trzeci portal zamknięty był łukiem w tzw. ośli grzbiet. W trakcie rozbiórki w kościele znaleziono resztki nieokreślonej polichromii. Niewielka części zachowała się w nowym kościele. Są to trzy krucyfiksy, jeden późnogotycki z początku XVI wieku i dwa barokowe z XVII-XVIII wieku oraz XVI-wieczny dzwon. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, między innymi w 1748, 1776 roku staraniem ks. Józefa Niedźwieckiego oraz w XIX wieku. Stary kościół został samowolnie rozebrany przez parafian w 1911 roku, świątynia była niemal w stanie ruiny. Zniknął w ten sposób jeden ze starszych i cenniejszych drewnianych kościołów na naszym terenie. Konserwatora postawiono przed faktem dokonanym mimo że były plany przeniesienia budowli do Krakowa lub na Świniogórę, gdzie mógłby służyć tamtejszym parafianom. Z belek po rozbiórce kościoła zbudowano dom dla ubogich a resztę sprzedano chłopom. Przy rozbiórce wydarzył się nieszczęśliwy wypadek przy spuszczaniu z wierzy ponad 1000 kilogramowego dzwonu pękła stalowa lina i dzwon spadł na ziemię. Został on tak poważnie uszkodzony że nie nadawał się już do ponownego zawieszenia, gdy ks. Siemieński zaalarmowany łomotem przybiegł na miejsce aż rozpłakał się z żalu na widok tak wielkiej straty.

Kossta1 Kossta2
Koscst Herbtar
Stary Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Szynwałdzie
i herb fundatorów (fot.1-4*)
   
© ALLROUNDER