Proboszczowie i wikariusze w Szynwałdzie od roku 1600 do 1885 (archiwum parafialne zawiera spis proboszczów i wikariuszy tylko od 1600 roku)

1 - Ksiądz Krzysztof Czerwonowicz proboszcz w latach 1600–1608. Wikariuszami byli: 1. Grzegorz Rataj, 2. Andrzej..., 3. Stanisław Postojowski.

2 - Ksiądz Jakub Zimorowicz proboszcz w latach 1608–1640. Wikariuszami byli: 1. Stanisław Mikierski, 2. Mateusz Smoleński, 3 - Piotr Furdelski, 4. Marcin ..., 5. Michał Mika, 6. Jan Biatkiewicz, 7. Andrzej Zablędzki.

3 - Ksiądz Andrzej Sławek proboszcz w latach 1640–1666. Wikariuszami byli: 1. Stanisław Wiślicki, 2. Walenty Dybalski, 3. Mateusz Rodzina, 4. Michał Mrzygłodowicz.

4 - Ksiądz Jan Ślaski proboszcz w latach 1666-1678. Wikariuszami byli: 1. Stefan Krzemieński, 2. Stanisław Zagrodzki

5 - Ksiądz Aleksander Gołkowski proboszcz w latach 1678-1698. Wikariuszami byli: 1. Jakub Stępkowicz, 2. Jan Hodyński, 3. Wojciech Cięciwa, 4. Franciszek Rejkowicz.

6 - Ksiądz Wojciech Sienkowski proboszcz w latach 1698-1708. Wikariuszami byli: 1. Andrzej Ligęzinski. 2. Michał Niedbalczyk, 3. Jakub Kuchciński, 4. Mart Fołdziński, 5. Jan Chryzostomus.

7 - Ksiądz Wawrzyniec Maciejowicz proboszcz w latach 1708-1769. Wikariusz: Jan Godawski.

8 - Ksiądz Aleksander Klarowski proboszcz w latach 1709-1721. Wikariusz: Walenty Mazurek.

9 - Ksiądz Wojciech Kaszewicz proboszcz w latach 1721-1743. Wikariuszami byli: 1. Jan Sikielowicz, 2. Mikołaj Szklanarski, 3. Kazimierz Rudawski, 4. Grzegorz Robacki.

10 - Ksiądz Józef Niedźwiecki proboszcz w latach 1743-1783. Wikariuszami byli: 1. Szymon Goryłowicz, 2. Stefan Pełczyński, 3. Antoni Rądziowski, 4. Sebastian Kuczkowski, 5. Andrzej Siemkowski, 6. Bartłomiej Kłosowicz, 7. Wojciech Śliwiński, 8. Józef Maculski, 9. Piotr Fundakowski, 10. Stefan Pauczyński, 11. Józef Godlewski.

11 - Ksiądz Józef Wincenty Króliński proboszcz w latach 1783-1786. Wikariuszami byli: 1. Stefan Żmudzki, 2. Andrzej Kubicki, 3. Sebastian Stefanowski, 4. Wojciech Śliwiński. Został mianowany na probostwo 10 stycznia 1783 roku. W styczniu 1786 roku przeniósł się na probostwo w Lisiej Górze, gdzie zmarł w 1798 roku.

12 - Ksiądz Antoni Litwiński proboszcz w latach 1786-1800. Ksiądz Antoni Litwiński urodził się w 1754 roku w Szynwałdzie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1781 roku. W 1783 roku był administratorem w Łękawicy. Był on ojcem chrzestnym urodzonego w 1791 roku Józefa Grzegoża Wojtarowicza, późniejszego biskupa tarnowskiego. W 1786 roku został proboszczem w Szynwałdzie, zmarł 15 listopada 1800 roku i spoczywa na cmentarzu w Szynwałdzie.

13 - Ksiądz Jan Nepomucen Szulkiewicz proboszcz w latach 1800 -1806.

14 - Ksiądz Andrzej Cerwus proboszcz w latach 1806-1831. Ksiądz Andrzej Jeleń Cerwus, który używał nazwiska w zlatynizowanej formie "Cervus", opracował on kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej. W 1806 roku przeniósł się do Szynwałdu z Chronowa. Najpierw był administratorem, a następnie proboszczem. W 1815 roku urządził prymicje księdzu Józefowi Wojtarowiczowi. Zmarł 3 kwietnia 1831 roku w Szynwałdzie, rób jego jest nieznany. Ma epitafium w kościele w Szynwałdzie.

15 - Ksiądz Józef Szwanderski administrator w latach 1831 - 1832.

16 - Ksiądz Tomasz Stański proboszcz w latach 1832-1868. Ksiądz Tomasz Stański objął probostwo w Szynwałdzie 13 października 1832 roku. Jako duszpasterz walczył z alkoholizmem, był dobrym gospodarzem. W 1833 roku ksiądz proboszcz otworzył szkołę dla chłopców, zajęcia były prowadzone przez dwie godziny na plebani w każdą niedzielę. Odnowił budynki gospodarze. Był wicedziekanem dekanatu pilźnieńskiego. Wymurował koło kościoła, ze składek parafian, kaplicę św. Jana zakupił baldachim, antepedium do wielkiego ołtarza, wielką chorągiew z obrazem Wszystkich Świętych, 4 chorągwie mniejsze, obraz św. Zofii, nowy konfesjonał, ołtarz św. Józefa z obrazem św. Józefa darowanym przez biskupa Józefa Wojtarowicza, zaprowadził Drogę Krzyżową, naprawił organy ze składek parafian, odnowił ołtarz Matki Boskiej. W styczniu 1866 roku poświęcił kapliczkę ufundowaną przez małżeństwo Kaspra i Helenę Micków, przy drodze do Tarnowa. Z biegiem czasu zmienił się stosunek parafian do proboszcza. Również proboszcz nie szczędził ciepłych słów dla parafian w kronice. Parafia w tym okresie była wizytowana przez biskupów w 1842 roku przez rodaka biskupa Józefa Wojtarowicza i w 1859 roku przez biskupa J. A. Pukalskiego. Ksiądz proboszcz był w dobrych stosunkach z kolatorem księciem Władysławem Sanguszką, ale też i przyjacielem chłopów. Cieszył się z ich uwłaszczenia. Był dobrym kaznodzieją i miłośnikiem książek. W tym okresie były też problemy ze ściąganiem tak zwanego "mesznego" czyli opłat na rzecz kościoła, za odprawiane msze święte i przyjmowane sakramenty. Zmarł 29 czerwca 1868 roku i spoczywa na cmentarzu w Szynwałdzie.

17 - Ksiądz Michał Obrochta administrator w roku 1868.

18 - Ksiądz Stanisław Kostka Augustyniak proboszcz w latach 1868-1872. Ksiądz Stanisław Kostka Augustyniak objął probostwo w Szynwałdzie 1 lipca 1868 roku. Mimo krótkiego pobytu w Szynwałdzie wybudował nową plebanię. Odnowił także wielki ołtarz, podczas remontu natrafiono na niezwykłe znalezisko - 175 talarów. Chciano je zabrać do muzeum, lecz proboszcz uzyskał zezwolenie na ich sprzedaż, co dało sumę 339 zł reńskich. Ks. Stanisław Augustyniak otrzymał pomoc finansową na remont kościoła od samego cesarza Franciszka Józefa I w wysokości 200 zł reńskich, które przeznaczył na odnowę Wielkiego Ołtarza. Nie szczędzili też pieniędzy parafianie, mimo trudnych czasów, proboszcz Augustyniak w pracy duszpasterskiej kładł nacisk na walkę z pijaństwem. W 1872 roku, "niezadowolony ze zbyt małego beneficjum", odszedł na parafię do Radomyśla Wielkiego, gdzie zmarł w 1889 roku.

19 - Ksiądz Franciszek Kazakulski administrator w roku 1872.

20 - Ksiądz Andrzej Niemiec administrator w roku 1872 (pochodzący z Szynwałdu).

21 - Ksiądz Ignacy Józef Gurski proboszcz w latach 1872-1884. Następnie rekomendację księcia Władysława Sanguszki, który posiadał prawo patronatu nad parafią w Szynwałdzie, otrzymał ksiądz Ignacy Józef Górski, który został instytuowany na probostwo 18 czerwca 1872 roku. Przed przybyciem do Szynwałdu był profesorem katechetyki, metodyki i dydaktyki w seminarium tarnowskim. Przez jakiś czas wykładał historię sztuki. Dużo budował i remontował w parafii, co łączył umiejętnie z gorliwą pracą kapłańską, zaprowadził Żywy Różaniec. W 1875 roku przewodniczył uroczystościom jubileuszowym, ogłoszonym przez papieża Piusa IX. Za sprawą księdza proboszcza Górskiego w 1876 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły a rok później została poświęcona przez księdza proboszcza i rozpoczęła się w niej nauka. W 1882 roku poświęcił murowaną kaplicę z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej w Górnym Szynwałdzie, którą wystawił Maciej Zegar. W 1883 roku odbyły się w parafii wielkie misje, które poprowadzili Jezuici z Nowego Sącza. Ksiądz proboszcz odszedł z parafii w 1884 roku na własną prośbę po konflikcie z parafianami o plebańskie płoty. Po odejściu z parafii został proboszczem w Kamienicy, gdzie zmarł w 1917 roku.

22 - Ksiądz Tomasz Wroniewski administrator w latach 1884-1885.

   
© ALLROUNDER